Sekcje dzialajace w ramach KŻR LOK COMMANDO:

Strzelecka
KAPAP system samoobrony 
COMBAT system samoobrony

Ratownicza