Drużyna Ratownicza WOPR Oddział Miejsko-Powiatowy
"Commando Rescue Team" Poznań

Powstaliśmy 27.08.2010 roku. Jako grupa kilku osób z różnorodnym bagażem doświadczeń postanowiliśmy połączyć nasze siły w czymś czego nie można nazwać ani pracą, ani hobby. Ratownictwo jest sposobem na życie. Kążdy z nas w przeszłości miał do czynienia z różnymi sportami, które mogą przydać się Grupie.

Nazwa Commando Rescue Team wzięła się od Klubu Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju z Lubonia, którego integralną częścią jest Grupa Commando Rescue Team. Działamy zarówno w obrębie LOK, jak i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddz.Miejsko-Powiatowego w Poznaniu. Sekcje KŻR Commando, z którymi nawzajem się szkolimy zajmują się takimi aktywnościami jak: strzelectwo sportowe i bojowe, samoobrona, KAPAP, Krav Maga, paintball, spadochroniarstwo, nurkowanie, wspinaczka i in.

​CRT początkowo składała się z ośmiu Członków, których trzon stanowili instruktorzy i ratownicy WOPR. Aktualnie zajmujemy się propagowaniem idei WOPR na różnych imprezach sportowych, w szkołach, podczas pokazów ratowniczych oraz festynach lokalnych. Dzięki takim akcjom, wiadomość o naszej działalności trafia do coraz szerszego grona młodzieży, która posiadając podobne zainteresowania dąży do dołączenia w nasze szeregi.

 

Naszym celem jest utworzenie sprawnej komórki w strukturach WOPR, która profesjonalizmem swoich członków będzie wiodła prym, w jakości wyszkolenia oraz poziomie zapewnianego bezpieczeństwa na wielkopolskich akwenach wodnych.

 

Będąc ratownikami WOPR zdajemy sobie sprawę z posiadanych przez nas uprawnień i wynikających z tego obowiązków. Łącząc w całość szeroki wachlarz zainteresowań każdego z nas, stanowimy wszechstronny zespół niosący pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.

 

W razie wyjątkowych sytuacji, gdzie zagrożone jest życie ludzi Commando Rescue Team jest do dyspozycji Prezesa WOPR Oddz. Miejsko-Powiatowego i w każdej chwili gotowa podjąć działania na terenie całego kraju w kilka godzin od uzyskania informacji.

Commando Rescue Team jest jedną z najbardziej niezależnych sekcji w strukturach KŻR LOK Commando i posiada swoją stronę internetową. Wszystkich zainteresowanych dołączeniem w nasze szeregi, bądź skorzystania z naszych usług, zapraszamy do skontaktowania się z nami.

Więcej informacji o działalności sekcji ratowniczej można uzyskać kontaktując się z nami pod adresem:

CommandoRT@wp.pl

​bądź odwiedzając stronę internetową:

www.CommandoRT.pl